JEX 0.03 INVI COOL 1 กล่อง

539.00 ฿

JEX 0.03 INVI COOL ถุงยางอนามัย Jex Invi 0.03 Cool คือ ถุงยางอนามัย ที่มีขนาด 52 มม. ลักษณะพื้นผิวเรียบมาตรฐาน บางพิเศษ มีกลิ่นเมนทอล มีสารหล่อลื่นผสมเมนทอล จุดเด่นตรงที่มีสารหล่อลื่นพิเศษแบบเย็น ตรงส่วนผสมเมนทอลตรงส่วนปลาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่สุดแสนวิเศษ คู่รักจะได้สัมผัสกับดีไซน์แปลกใหม่เพิ่มความเย็นสบายให้ความรู้สึกพิเศษ และยังออกแบบให้สวมใส่ง่ายกว่าถุงยางธรรมดาทั่วไป เพราะไม่ต้องไล่ลมที่ปลายกระเปาะ เนื่องจากมีเจลหล่อลื่นจำนวนมากอยู่แทนที่อากาศที่บริเวณปลายกระเปาะแล้ว ไซด์มาตราฐานชายไทย เหมา … อ่านเพิ่มเติม JEX 0.03 INVI COOL 1 กล่อง

อ่านเพิ่มเติม